משיק לפונקציה רציונאלית -- פונקציה פרמטרית / חלק

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בדצמבר 2016

עזרו לנו לצמוח

האם גם הסרטון הזה מתאים לנושא?

תודה רבה!
להשלים