חוק שימור התנע

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 בספטמבר 2014

להשלים