מתקף ותנע התפוצצות 20173

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 בינואר 2017

להשלים