חוק שימור התנע הקווי

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 ביולי 2015

0:00 - הקדמה
0:40 - הגדרת מערכת
1:00 - הגדרת השאלה
1:12 - ניתוח הכוחות ובניית ההוכחה
4:40 - ניסוח חוק שימור התנע
5:20 - דוגמה