הפוטנציאל של כדור מוליך

בפרק זה נעסוק בפוטנציאל על פני כדור מוליך במצב יציב.

פתרונות תרגילים

12:40 חיבור כדורים מוליכים רחוקים מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
09:33 פוטנציאל חשמלי 20175 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
18:39 פוטנציאל של קליפה כדורית שבמרכזה כדור מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
13:50 פיזיקה כיתה יב - פוטנציאל 20202 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
07:36 עמוד 18 תרגיל 3 - טיפות נוזל טעונות מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
09:40 עמוד 24 תרגיל 1 חשמל מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית