עמוד 24 תרגיל 1 חשמל

מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 במאי 2019