עמוד 18 תרגיל 3 - טיפות נוזל טעונות

מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 בינואר 2019