תיבה וקובייה

בפרק זה נעסוק בתכונותיהם של תיבות וקוביות במרחב - צורות גיאומטריות שכל פיאותיהן מלבניות.

שיעורים

13:39 טריגו' במרחב: התיבה - הגדרות מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
10:59 טריגו' במרחב: התיבה - אלכסון התיבה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:15 שאלון 807: טריגונומטריה במרחב – תיבה וקובייה מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
08:33 הנדסת המרחב - שיעור 02 - מיון מנסרות - הסבר מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

10:03 טריגו במרחב תיבה מאת Yuval Amitay, הועלה ע"י איתמר בנית
02:37 סרטון זוויות במנסרה מרובעת מאת Eyal Perry, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

19:27 בגרות קיץ 2019 מועד א 582 807 שאלה 2 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
08:29 טריגונומטריה במרחב: תיבה / 802 תש"ע קיץ מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
09:13 תיבה, זוית בין אלכסון תיבה לבסיס/ 802 תשע"ב מועד ב מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
13:24 טריגונומטריה במרחב - תיבה - 4 יחידות. מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית
13:45 טריגו' במרחב: התיבה - תרגול מס. 1 / בגרות 002 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
11:53 טריגונומטריה במרחב | שאלון 802 עמ' 299 שאלה 13 מאת MY.GEVA - אתר פתרונות וידאו במתמטיקה מבית יואל גבע, הועלה ע"י איתמר בנית
12:33 טריגונומטריה במרחב - תיבה מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית
05:36 תיבה זוויות בין אלכסון ופיאה ובין אלכסונים מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית