תיבה, זוית בין אלכסון תיבה לבסיס/ 802 תשע"ב מועד ב

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 בנובמבר 2017

להשלים