תיבה זוויות בין אלכסון ופיאה ובין אלכסונים

מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בנובמבר 2017

להשלים