פירמידה מרובעת

בפרק זה נעסוק בתכונותיה של הפירמידה המרובעת - צורה גיאומטרית המורכבת ממלבן, וקודקוד נוסף המחובר בצלעות לארבעת קודקודי המלבן.

שיעורים

07:28 טריגו במרחב פירמידה ידע בסיס מאת Yuval Amitay, הועלה ע"י איתמר בנית
05:11 הפירמידה שיעור 2 - פתרון תרגילים מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

07:31 שאלון 807: פתרון בגרות קיץ 2017 מועד א' שאלה 2 מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
11:22 802 - שיעור 04 - בגרות קיץ תשעד מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
14:33 תרגול פירמידות: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
06:46 802 - שיעור 04 ב - הנדסת המרחב - נפח פירמידה 2 מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
16:59 טריגו במרחב - פירמידה ישרה / 802 תשס"ט מועד ב' מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
12:30 זווית בין מקצוע לבסיס / 802 תשע"ב חורף מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית