טריגו במרחב - פירמידה ישרה / 802 תשס"ט מועד ב'

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 בנובמבר 2017

להשלים