מישורים מקבילים יוצרים זווית שווה עם מישור שלישי

מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 17 ביוני 2019