מישור שחותך מישורים מקבילים מקצה ישרים מקבילים

מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 17 ביוני 2019