הוכחת שני משפטים מהמרחב בעזרת וקטורים

מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 17 ביוני 2019