פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 1997

פתרון בגרויות

פתרונות תרגילים

12:10 בגרות חשמל 1997 שאלה 5 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
19:39 בגרות בפיזיקה חשמל 1997 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
10:03 מגנטיות 1997 4 מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית