מגנטיות 1997 4

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 17 בדצמבר 2018