בגרות חשמל 1997 שאלה 5

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 במאי 2016

להשלים