מרד החשמונאים בימי מתיתיהו ויהודה המקבי

בפרק זה נעסוק במרד החשמונאים - סיבותיו, מהלכיו והשלכותיו.

שיעורים

06:02 מרד החשמונאים סיפור חנוכה מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
04:30 ימי החנוכה - בית חשמונאי מאת כאן 11 - תאגיד השידור הישראלי, הועלה ע"י איתמר בנית
03:02 כך ניהלו לוחמי החשמונאים את המרד ביוונים מאת barilanuniversity, הועלה ע"י איתמר בנית
07:58 מרד החשמונאים מאת Oshra orian, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

03:47 היהודים באים - מרד החשמונאים | כאן 11 מאת כאן 11 - תאגיד השידור הישראלי, הועלה ע"י איתמר בנית