מרד החשמונאים סיפור חנוכה

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בפברואר 2019