ימי החנוכה - בית חשמונאי

מאת כאן 11 - תאגיד השידור הישראלי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בפברואר 2019