'הסדר החדש' באירופה

בפרק זה נדון בתפיסה שמנסה לכונן גרמניה הנאצית לגבי עתיד אירופה ובדרכים למימושה

שיעורים

13:09 הסדר החדש מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית