מהלכים עיקריים והסדר החדש עד מבצע ברברוסה

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021