ללא העשרה - מלה"ע 2: מהלכים עיקריים והסדר החדש

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021