עמדת האו"ם בנוגע לסוגיית ארץ ישראל

בפרק זה נעסוק בהעברת שאלת ארץ ישראל לדיון האו"ם, בדיונים, עמדת המעצמות, החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר והתגובות שגררה

שיעורים

09:14 העברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

02:33 עמוס מרון על תוכנית החלוקה של כ"ט בנובמבר מאת כאן - תאגיד השידור הישראלי, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

19:07 שיקולי הבריטים בהעברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית