שיקולי הבריטים בהעברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021