מאמצי היהודים לגייס תמיכה בתוכנית החלוקה-לבגרות

מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 באפריל 2019