תולדות מלחמת העצמאות בקצרה

מאת מצייני הדרך, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 באפריל 2019