שלב א' במלחמת העצמאות

מאת גלי כהן, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 באפריל 2019