מלחמת יום הכיפורים

בפרק זה נעסוק בגורמים, במהלכים, ובהשלכות של מלחמת יום הכיפורים

שיעורים

10:04 מלחמת יום הכיפורים בקיצור מאת הדרך הקלה, הועלה ע"י איתמר בנית
14:46 חדשות מהעבר- מלחמת יום הכיפורים מאת כאן חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
03:16 The Yom Kippur War- הווידאופדיה: מלחמת יום כיפור מאת החדשות, הועלה ע"י איתמר בנית
15:56 גורמים ונסיבות למלחמת יום כיפור-לבגרות מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית
24:45 מלחמת יום כיפור - חלק ג': תוצאות המלחמה מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית
14:39 מלחמת יום כיפור - חלק א': הגורמים לפרוץ המלחמה מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית