מלחמת יום כיפור - חלק א': הגורמים לפרוץ המלחמה

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021