מלחמת יום כיפור - חלק ג': תוצאות המלחמה

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021