מדינת ישראל במזרח התיכון

בפרק זה נעסוק בהיבטים שונים ואירועים מרכזים בהתפתחותה של מדינת ישראל במזרח התיכון