הגדרת המספרים המרוכבים

בפרק זה נגדיר מהו i, ומהו מספר מרוכב.

שיעורים

11:24 מספרים מרוכבים - 3 - תיאור של מספר מרוכב מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית
11:37 מספרים מרוכבים - 1 - מספרים מרוכבים מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית
09:19 מספרים מרוכבים: היכרות: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
08:40 מספרים מרוכבים הקדמה - מהו "i", חזקות של i מאת shir siv, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר