מספרים מרוכבים: היכרות: האתגר 5

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 באוגוסט 2019