בראשית כ"ה

בפרק זה נעסוק במסופר בספר בראשית פרק כ"ה

שיעורים

05:27 יעקוב בראשית פרק כה מאת Tali Tolkchov, הועלה ע"י איתמר בנית
05:02 פרשת תולדות (6) - בראשית כ"ה, י"ט - כ"ח, ט' מאת FellowshipOfArtists, הועלה ע"י איתמר בנית
02:32 סימנים - בראשית כה מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
09:12 שיעורטון: בראשית כ"ה 34-19: הולדת עשו ויעקב מאת galmeorgil, הועלה ע"י איתמר בנית