פרשת תולדות (6) - בראשית כ"ה, י"ט - כ"ח, ט'

מאת FellowshipOfArtists, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בנובמבר 2019