יעקוב בראשית פרק כה

מאת Tali Tolkchov, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בנובמבר 2019