שיעורטון: בראשית כ"ה 34-19: הולדת עשו ויעקב

מאת galmeorgil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בנובמבר 2019