בראשית כ"ז

בפרק זה נעסוק במסופר בספר בראשית פרק כ"ז

שיעורים

03:51 929 סיכום שבועי- בראשית כו - ל מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
02:51 סימנים - בראשית כז מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
08:08 בראשית כפי שמעולם לא שמעתם - סיפור גניבת הברכה מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
02:19 10 - יעקב מקבל את ברכת הבכורה מאת החברה לכתבי הקודש בישראל, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

12:06 תנ"ך בחרוזים - יעקב ועשיו וברכת יצחק מאת כאן חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
03:19 היהודים באים - יצחק מברך את יעקב ועשיו מאת כאן 11 - תאגיד השידור הישראלי, הועלה ע"י איתמר בנית