בראשית כפי שמעולם לא שמעתם - סיפור גניבת הברכה

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בנובמבר 2019

.