10 - יעקב מקבל את ברכת הבכורה

מאת החברה לכתבי הקודש בישראל, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בנובמבר 2019

.