היהודים באים - יצחק מברך את יעקב ועשיו

מאת כאן 11 - תאגיד השידור הישראלי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בנובמבר 2019

.