פס' 4-1; 18-9: חוקים בין אדם למקום ובין אדם לחברו.

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020