סיכום שבועי 929: ויקרא טז- כ

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020