שאלה+תשובה דברים ט"ז 20-18 +ויקרא י"ט 15

מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020