גזירת שורש מבסיס - שורש גזור שם

בפרק זה נעסוק בשורשים חדשים שנגזרו משמות

שיעורים

פועל- שורשים גזורי שם מאת פשוט לשון, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

שורש גזור שם ודרך התצורה מבגרות חורף 2018!!! מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית
תרגול שורש גזור שם מבגרות חורף 2020! מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית