תרגול שורש גזור שם מבגרות חורף 2020!

מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באפריל 2021

.