שורש גזור שם ודרך התצורה מבגרות חורף 2018!!!

מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באפריל 2021

.