שורשים תנייניים

בפרק זה נעסוק בשורשים שנוצרו על בסיס של שורש קיים עם תוספת של אות מוספית או תחילית ליצירת משמעות חדשה.

שיעורים

שורש תנייני בשלוש דקות!! - הכנה לבגרות בלשון מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית
שורש תנייני- שורשים תנייניים- תורת הצורות- בגרות ב מאת יצחק שמש, הועלה ע"י איתמר בנית
דרך היווצרות של שורשים- שורש תנייני ושורש גזור שם מאת יצחק שמש, הועלה ע"י איתמר בנית
שורש תנייני?? - הסבר!! מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית
פועל- שורשים תנייניים מאת פשוט לשון, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

שורש תנייני - תרגול למתקדמים מבגרות קיץ 2018! מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית
תרגול שורש תנייני בגזרת נלי״ה! מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית
פתרון שאלת שורש תנייני, מבגרות בלשון קיץ 2016 מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית
תרגול שורש תנייני מהבגרות בלשון מועד חורף 2017 מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית
מה זה שורש תנייני? - הכנה לבגרות בלשון מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית
תרגול שורש תנייני מבגרות קיץ 2019 - חדשות הכזב מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית
להבין שורש תנייני - הכנה לבגרות בלשון מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית
תרגול נוסף - שורש תנייני בגזרת השלמים! מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית